Tag: quạt nóng

Cách khắc phục quạt quay yếu

Cách khắc phục quạt quay yếu

Nếu bạn có kinh nghiệm sửa chữa quạt thì ra ngoài tiệm bán linh kiện cho quạt và mua một tụ điện có cùng chỉ số điện áp, điện dung với tụ điện cũ về thay thế. Trời nóng mà