Tag: quạt nào tốt

Ưu, nhược điểm của quạt hộp và quạt bàn

Ưu, nhược điểm của quạt hộp và quạt bàn

Nếu muốn sử dụng trong không gian phòng rộng với khả năng làm mát cao thì bạn hãy dùng quạt bàn, thêm nữa quạt bàn có thể thay đổi độ cao thích hợp cho nhiều vị trí sử dụng hơn