Tag: lưu ý sử dụng quạt sưởi an toàn

Kinh nghiệm sử dụng quạt sưởi

Kinh nghiệm sử dụng quạt sưởi

Quạt sưởi tỏa nhiệt rất mạnh, đặc biệt khi bậc chế độ cao nhất, nếu để quạt quá gần khi ngủ, luồng gió nóng sẽ làm cho da bị khô và có thể bị bỏng nhẹ, đặc biệt là làn