Tag: hướng dẫn sử dụng quạt máy

Thói quen cần tránh khi sử dụng quạt

Thói quen cần tránh khi sử dụng quạt

Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm