Tag: dùng quạt như thê nào để tránh bị cảm trong mùa hè

Lưu ý khi dùng quạt trong mùa nóng

Lưu ý khi dùng quạt trong mùa nóng

Không nên để quạt thổi lâu vào một vị trí cố định trên cơ thể. Quạt điện chủ yếu chỉ dùng để điều tiết khí lưu trong phòng, qua đó gián tiếp làm mát. Để quạt thổi lâu ở một