Tag: chọn quạt sưởi phù hợp với diện tích phòng

Cách chọn quạt sưởi phù hợp với diện tích phòng

Cách chọn quạt sưởi phù hợp với diện tích phòng

Lưu ý, khi chọn mua quạt sưởi theo yếu tố công suất và thanh nhiệt, người mua không chọn quạt có thanh nhiệt, công suất quá lớn mà diện tích phòng hẹp, nhỏ vì không gian sẽ được làm ấm